مازندران دارای انواع برنج است که می توان به برنج طارم کشت دوم مازندران که به آنها برنج طارم محلی نیز گفته می شود.
برنج گیلان انواع مختلفی دارد که برنج هاشمی نمونه ای از آن می باشد.برنج هاشمی ، برنج بلند دانه و خوش پختی است که ابتدا در روستایی در استان گیلان کشف شد ؛